'การแบ่งปันความรัก' เป็นหนึ่งในภารกิจในภารกิจหลักของ PHHP ส่งเสริมวัฒนธรรมของ "ผู้คนช่วยเหลือผู้อื่น" เผยแพร่ความรักต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และส่งเสริมความรู้สึกของมนุษยชาติในสังคม เราอ่อนแอและทําอะไรไม่ถูกเมื่อเราอยู่คนเดียว แต่เราสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกัน

PHHP มีความกระตือรือร้นในการตอบสนองต่อปัญหาต่างๆของชุมชนเช่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการให้การกุศลและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือการบรรเทาภัยพิบัติและอื่น ๆ เราสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขอให้เราทุกคนจุดประกายโลกด้วยกัน!

บริจาคโลหิต

การสนับสนุนการกุศล

การบรรเทาสาธารณภัยธรรมชาติ

พีเอชพี โก กรีน

การสนับสนุนด้านมนุษยธรรม

แคมเปญ CSR