จุดเริ่มต้นของเรา

บริษัท พีเอชเอชพี ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ด้วยปรัชญาแนวคิดอันโดดเด่นของบริษัท ที่เน้นให้ “ทุกคนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือกันและกัน มีสันติสุข สามัคคี สุขภาพที่ดี และความเจริญรุ่งเรือง” เพื่อให้โลกของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก พีเอชเอชพี ได้วางแนวทางเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับปรัชญาและแนวคิดของบริษัท โดยบ่มเพาะและขัดเกลาด้านจิตใจให้กับผู้คน เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ เพื่อสร้างบรรยากาศของโลกให้อบอวลไปด้วยความรัก

โลโก้ของ พีเอชเอชพี สะท้อนถึงปรัชญาของบริษัทที่ว่า “ทุกคนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมแบ่งปัน สันติสุข สามัคคี สุขภาพ และความรุ่งเรือง” เปรียบเหมือนกับความรักของแม่ที่แสนจะบริสุทธิ์ และที่ไหนที่มีความสามัคคี ที่นั่นจะเป็นจุดกำเนิดของความสุข เป้าหมายของ พีเอชเอชพี คือ ความพร้อมที่จะช่วยแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่ทุกๆ คน ในทุกๆ ที่

พีเอชเอชพี วิสัยทัศน์และภารกิจ

พีเอชเอชพีจะเป็นองค์กรระดับโลกอย่างยั่งยืน ด้วยการแบ่งปัน สุขภาพ ความร่ำรวย ปัญญา และความรักที่ยิ่งใหญ่


ปรัชญา

พีเอชเอชพี มีรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ ปรัชญา 5Ps ประกอบไปด้วย Philosophy (ปรัชญาองค์กร) Product (ผลิตภัณฑ์) People (บุคลากร) Program (ระบบการศึกษา) Plan (แผนการตลาด)พีเอชเอชพี 5Ps ค่านิยมหลัก:

ให้ชีวิตที่สมบูรณ์สำหรับทุกคน:
รำลึกบุญคุณด้วยความซาบซึ้ง –
เติมเต็มหัวใจของคุณด้วยความรักและความอบอุ่น

เกียรติยศศักดิ์ศรี –
ความมั่นใจในตนเอง มีความสามารถเป็นเลิศ

เปี่ยมด้วยน้ำใจ –
รักและใส่ใจในชีวิต เป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิต

เติบโตก้าวหน้า –
Mสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี ชีวิตเป็นสุข

พีเอชเอชพี ค่านิยมหลัก: CARE

C: Contribution ผลงาน (เราเพิ่มมูลค่าให้งาน และสังคมโดยรวม)

A: Appreciation ความชื่นชมยินดี (เราให้คุณค่ากับสิ่งที่เรามี)

R: Reliable เชื่อถือได้ (เราเชื่อถือได้)

E: Excellence ความเป็นเลิศ (เรามุ่งมั่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด)

พีเอชเอชพี นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าที่ยอดเยี่ยมผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม PHHP Care ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด


PHHP ไมล์สโตน